ПОКАНА

Покана за свикване на общо събрание на всички членове на СД с нестопанска цел „ Тенис клуб ЦСКА завинаги“, ЕИК 176832417. 

Дата на провеждане: 12.07.2018г. в 10:30 часа, на адрес гр. София, бул. Джеймс Баучер 100 – спортния комплекс на хотел Маринела.

Дневен ред:

 1. Освобождаване  от длъжност и отговорност на УС;
 2. Освобождаване на изпълнителния директор от длъжност и отговорност;
 3. Освобождаване на контролния съвет от длъжност и отговорност;
 4. Заличаване на органа „Контролен съвет“;
 5. Заличаване на длъжността „Изпълнителен директор“;
 6. Избиране на нов УС;
 7. Приемане на нов устав на сдружението;
 8. Други;

Общото събрание на членовете на сдружението  се свиква по инициатива на УС.

От нашия Блог

July 12, 2018
November 14, 2013
November 14, 2013
November 14, 2013
November 14, 2013

НАМЕРЕТЕ НИ НА

 •  бул. Джеймс Баучер 100, Хотел Маринела
 • София 1000
 • 088 5897860 ( Маринела )
 • support@360healthclub.bg
 •  ул. Хаджи Димитър 9-11
 • София 1000
 • 088 9779889 ( Цар Освободител )
 • support@360healthclub.bg